GDPR / Persondatapolitik for Marie Rasmussen, 4. års psykoterapeutstuderende

Hvem er jeg?

Jeg er 4. års psykoterapeutstuderende på Tobias-Skolens 4-årige psykoterapeutuddannelse.

 

Hvorfor har jeg en persondatapolitik/fortrolighedspolitik?

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge, jf. den persondatalov, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til persondataforordningen/GDPR.

 

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

Etablering af klientforhold 

Når du tager kontakt til mig, f.eks. ved enten at ringe eller skrive til mig, med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg de oplysninger, du giver mig. Det gælder dit telefonnummer, din e-mail og dit navn og de oplysninger, du giver mig i mailen eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails eller sms'er fra dig med det samme.

Henvender du dig på Facebook, vil jeg i mit svar til dig henvise til, at du kontakter mig på mail eller telefon, for at undgå udveksling af personfølsomme oplysninger på Facebook.

 

Journaloptegnelser

I løbet af terapiforløbet fører jeg journal over de ting, der dukker op. Det kan eksempelvis være noter omhandlende:


- Oplevelser fra dit liv

- Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.

- Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker

- Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i vores fælles rum

- Drømme

- Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

 

Abonnement på nyhedsbrev

Jeg tilbyder p.t. ikke nyhedsbreve. Såfremt det bliver aktuelt, kan du skrive dig op til at modtage mit nyhedsbrev. Når du gør dette, opbevares din mailadresse og dit navn med henblik på at kunne sende dig nyheder.

 

Abonnement på min blog

P.t. har jeg ikke nogen blog, men den er på tegnebrættet. Når og hvis den kommer, vil den være at finde på min hjemmeside, og vil således ikke være noget, som du behøver, skrive dig op til eller på anden måde afgive mail eller andre personlige oplysninger for at kunne læse.

 

Andre henvendelser

Kontakter du mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller vedrørende et eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder i en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, til et eventuelt fremtidigt samarbejde. Ønsker du at jeg sletter dem før tid, kan du altid bede mig om det.

 

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer og oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig - eller i forhold til at kunne sende dig nyhedsbreve eller eventuelt at indgå i et senere samarbejde.

Er du klient hos mig, noterer jeg i journalen de oplysninger, som jeg vurderer er nødvendigt, for at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – det kan eksempelvis være information omhandlende de problematikker og tematikker, du bringer op i terapien eller som der opstår undervejs i terapiforløbet. Jeg opbevarer alle informationer fortroligt, og udleder fra vores samtaler at alle oplysninger, du giver mig, er korrekte.

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapiforløbet. Desuden hjælper journalen mig til at holde fokus og retning i dit forløb, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet. 

Formålet med at indsamle oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve er, at kunne sende disse til dig.

Formålet med at indhente personlige oplysninger om dig, er desuden for at kunne føre regnskab samt udarbejde og sende faktura til dig.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke.

Er du  klient hos mig og er under 18 år, har dine forældre lovmæssigt mulighed for, at få indblik i specifikke personoplysninger om dig og om forløbet hos mig. Disse videregives dog ikke uden dit samtykke.

Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor og medsupervisander går aktivt ind og støtter mig i forløbet.

Både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt og du bliver naturligvis anonymiseret i forbindelse med supervision.

 

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du har ret til at få adgang til specifikke personoplysninger i din journal og sikre dig, at de oplysninger, jeg har indhentet undervejs er korrekte. Du er også velkommen til at spørge mig, om de oplysninger jeg har, er rigtige. 

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger. I dette tilfælde udleverer jeg oplysningerne til dig, og du kan så selv videregive dem til andre.

 

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

Du kan altid kontakte mig på kontakt@psykoterapi-marierasmussen og bede mig slette de oplysninger, jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du skriver hvilke oplysninger, du ønsker slettet.

 

Hvordan opbevarer jeg dem?

• Mine journaler føres i sikkert system (i mapper i aflåst skab, hvor kun jeg har nøgle til)

• Mailkorrespondance og andre relevante dokumenter, du måtte sende, opbevares i gmail, hvortil kun jeg har adgang med personlig adgangskode.

 

Fortrolighed

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til systemerne og til skabet med journaler. Systemerne og min computer er låst med adgangskode, som kun jeg kender. Skabet med journalerne er i mit private terapilokale, og er aflåst med nøgle, som kun jeg ved, hvor er. Lokalet er aflåst når jeg ikke anvender det.

 

Indsamling af personoplysninger ved brug af cookies

Min hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende ”dig”, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du vælger selv, om du vil acceptere cookies når du bruger min hjemmeside.

Du kan vælge at slette eller blokere for cookies.

 

Facebook

Jeg og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger Psykoterapi Marie Rasmussens Facebook-side ("virksomhedsside"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Den konkrete Facebook-side, administreret af 4. års psykoterapeutstuderende, Marie L. Rasmussen, er: https://www.facebook.com/psykoterapimarierasmussen/

Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber mig, at de besøgende på min Facebook-side får information om persondata.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier

af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

 

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger, der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på min offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle egne opslag.

 

Automatiske afgørelser og profilering

Jeg antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som

Facebook er dataansvarlig for. Jeg benytter mig ikke af automatiske afgørelser og profilering.

 

Bemærk! Facebook indsamler og behandler peronfølsomme oplysninger, når du besøger min Facebookside. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge min  Facebookside, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.