Hvordan foregår psykoterapi?

Hvordan foregår psykoterapi?

Psykoterapi er en samtalebaseret terapiform. Det er altid klientens livssituation, der er omdrejningspunktet for terapien. Formålet med terapien er, at klienten gennem den selverkendelse og øgede bevidsthed som denne opnår i terapien, bliver i stand til at kunne løse sine problemer og udfordringer selv. Således at klienten ikke bliver afhængig af terapeuten men finder tilbage til sig selv og sin egen, modne handlekraft. Min rolle som terapeut er at støtte dig på din vej tilbage til dig selv og at vise dig sammenhængen mellem de psykologiske processer, din fortid og de valg du træffer.

Min rolle som terapeut er, at hjælpe dig til at få øje på de sammenhænge, mønstre og temaer som ubevidst styrer dig i de valg, du træffer i livet og som indtil nu har været afgørende for det liv du lever i dag. I samtalen undersøger vi i fællesskab, hvordan dit liv ser ud netop nu, hvad du længes efter og næres af. I terapien følger jeg dig og støtter og guider dig på din personlige rejse mod en positiv udvikling. 

Det er en samtaleform som stikker noget dybere end almindelige samtaler og hvor jeg aktivt og lyttende, stiller skarpt på de dybe og centrale aspekter i dit liv.

Jeg er opmærksom på hvad du fortæller og på hvilken måde, du fortæller det. Undervejs anvender jeg forskellige teknikker som f.eks. opklarende spørgsmål, spejling eller henvender f.eks. din opmæksomhed på eventuelle kropslige reaktioner. Sammen skaber vi bevidsthed om mulige bagvedliggende, styrende mønstre, overbevisninger, projiceringer, behov osv. Disse er både bevidste og ubevidste så i terapien går vi nænsomt til værks med stor respekt for dig og for det, du har med dig. Vi går forsigtigt frem med nysgerrige, kærlige øjne på det bevidste og ubevidste, der dukker frem. Vi kigger på det sammen og på den måde lærer du dig selv og din personligheds bagvedliggende mekanismer bedre at kende og du bliver fri til at træffe dine valg ud fra dine dybereliggende ønsker og behov.

Nogle klienter vil opleve, at jeg i samtalen inddrager symbolarbejde. Jeg lytter til det du fortæller og jeg er opmærksom på, hvordan din krop reagerer på det, du fortæller. Det er alt sammen små skridt på vejen til, at forstå både de bevidste og de ubevidste signaler. I terapi taler man ofte om, at finde hjem til sig selv. En hektisk hverdag kan få os "ud i torvene" eller gøre så vi går med "hovedet oppe i skyerne". Så glemmer vi at mærke os selv - vi forlader os selv og den sandhed som vores krop og sind prøver at fortælle os. 

Der er også mulighed for at inddrage dine drømme, hvis du ønsker det. Drømme er fulde af symboler og associationerne dertil kan bidrage til en klarhed, som er svær at nå alene ved samtale. Ved at arbejde med nogle af de drømme som du vælger at tage med i terapi eller ved at arbejde med symbolerne i tegneterapi, får vi adgang til dit ubevidstes budskaber.

Inden jeg gik i gang med uddannelsen til psykoterapeut, havde jeg aldrig troet at mine drømme eller at tegneterapi kunne bruges til noget fornuftigt. Jeg skal helt ærligt sige, at jeg nok var lidt skeptisk. Min tilgang var dog hele tiden præget af en stor portion nysgerrighed for tænk nu hvis drømme og tegninger alligevel gemte på vigtige skjulte budskaber fra mit ubevidste. Og til min store glæde viste de sig, at indeholde netop det - budskaber, ressourcer, vigtige hints om, hvad der var næste udviklende skridt for mig og de har give mig en større bevidsthed og klarhed i min personlige udvikling. Jeg kan kun anbefale det - og så er det sjovt!

Mit udgangspunkt er, at hvis vi lytter til vores krop og til de dybe budskabet fra vores dybeste længsel som kommer til udtryk fra vores ubevidste, og hvis vi tager disse alvorligt, så ved vi inderst inde godt hvad der er det rigtige for os. Hvilket valg der er det bedste for os. Hvad der er vejen til mere balance og mere lykke. Vi ved det hele, hvis vi bare stopper op og lytter. Derfor inddrager jeg også mindfulness og meditation som begge er gode redskaber til at blive mere nærværende og opmærksom i nuet. Livet er jo nu - ikke først efter arbejde, eller i weekenden. Livet sker lige her, lige nu.

Det er meget individuelt hvor længe et behandlingsforløb strækker sig. Nogle mennesker går i terapi i en kortere periode, mens andre vælger a gå i forkøb, der strækker sig over flere år. Nogle ønsker at gå oftere - særligt i starten, hvor det kan være en god idé at komme en gang om ugen for at opbygge en tryg relation. Andre vælger at gå med længere interval imellem sessionerne.

Det vil altid være klientens eget valg, hvor ofte denne ønsker at få i terapi. Dette valg kan i sig selv være en del af den øgede selverkendelse med dertilhørende fornemmelse af selvansvar og prioritering af egenomsorg og dermed et skridt på vejen af din personlige udvikling. Hyppighed og varighed ud fra klientens økonomiske råderum, overskud eller helt andre faktorer er selvfølgelig også af betydning.

Da samtalen er omdrejningspunktet og kernen i et hvert vellykket terapiforløb, er det vigtigt at du som klient føler dig tryg i samarbejdet med mig. Derfor anbefaler jeg, at du allerede efter 1. session mærker efter, om du og din mavefornemmelse tror, at det vil blive et frugtbart samarbejde. Det er vigtigt, at du anerkender mavefornemmelsen - dette gælder også i terapien, da den fortæller hvad der er det rigtige, for lige præcis dig.