Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en behandlingsmetode, der består af samtaler. Oprindeligt blev psykoanalysen udviklet af Sigmund Freud i slutningen af 1800-tallet. Metoden er sidenhen blevet videreudviklet af mange andre psykoterapeuter og der findes i dag flere psykoterapeutiske retninger inden for psykoterapien, bl.a: psykoanalytisk, psykodynamisk, gestalt, eksistentialistisk, humanistisk, systemisk, strukturel, kognitiv og adfærdsterapeutisk.

Samtalen mellem klient og terapeut er kernen i alle psykoterapeutiske retninger. Som klient får du mulighed for at gå på nænsom opdagelse i dig selv og i de bagvedliggende årsager til din handlen og ageren.

I psykoterapi vil du opnå større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre, dine mere eller mindre bevidste strategier, der er med til at styre de valg du tager i livet. Du vil opleve en størrere forståelse for dig selv og med den øgede klarhed  bliver det også tydeligere for dig, hvordan du kan opnå større tilfredshed i dit liv og i dine relationer. Ved at gå på opdagelse i dig selv i psykoterapien, bliver du bedre i stand til at handle mere frit og hensigtsmæssigt i dit liv, i overensstemmelse med dine egne dybeste behov og længsler. Det kam føre til større livsappetit og mere livsglæde.