Individuel terapi

Vækst starter med dig.

Står du midt i en udfordring som er svær at håndtere, føler du dig stresset, ulykkelig eller befinder du dig midt i en krise eller sorg? Er din dagligdag præget af konfliktfyldte relationer, angst eller har du tilbagevendende symptomer når eksamenen nærmer sig, f.eks. i form af præstationsangst eller eksamensangst? 

Et psykoterapeutisk forløb kan være en stor støtte til at du kan finde ind til årsagerne til udfordringerne og hvad du kan gøre ved det.

Vi oplever alle perioder i livet, hvor vi føler os ulykkelige, magtesløse eller presset helt i bund af livets udfordringer. Nogle udfordringer kan dog være så store og uoverkommelige, at professionel støtte og hjælp kan være en god hjælp og brugbart til at få klarhed over hvad der skal til, for at finde vej ud af mørket og tilbage til livet og lykken.

Jeg tilbyder tryg, nærværende og støttende terapi. Jeg arbejder oplevelses- og relationsorienteret hvilket betyder, at jeg tager udgangspunkt i dig og din historie og i det du vælger at bringe ind i terapien. Mit udgangspunkt er et holistisk perspektiv, da jeg er af den overbevisning at vores krop og psyke hænger uløseligt sammen og at ubalancer det ene sted, kan føre til ubalancer det andet sted. Derfor arbejder jeg ikke kun med fokus på hvordan du har det psykisk, men også med fokus på din krops signaler. Hvad fortæller du nonverbalt. Jeg tilpasser terapien ud fra dine behov og tager, afhængig af din problematik, afsæt i forskellige terapeutiske retninger såsom psykodynamisk, systemisk, kognitiv, adfærdsmæssig, eksistentiel og humanistisk m.fl. 

Hvordan foregår individuel psykoterapi?
Individuel terapi er en samtalebaseret terapiform, hvor vi i fællesskab undersøger det, du vælger at bringe ind i terapien og hvordan det påvirker dit liv og dit velbefindende. Netop samtalen og relationen er kernen i terapien. Derfor lægger jeg stor vægt på, at få etableret en god og tryg relation. 

Det er en samtaleform, der stikker noget dybere end den man almindeligvis er vant til, og hvor jeg aktivt lyttende stiller skarpt og holder fokus på det dybe og centrale i dit liv.

Jeg er opmærksom på, hvad du fortæller og på hvilken måde du fortæller det. Jeg anvender i samtalen forskellige metoder, som f.eks. opklarende spørgsmål, spejler dig eller henleder din opmærksomhed på eventuelle kropslige reaktioner. Derved hjælpes du til at se og bearbejde de dybereliggende problematikker, der er centrale for dig men som også kan være ubevidste for dig.

Udover at løse konkrete problemer, giver individuel terapi dig en mulighed for at undersøge, hvem du egentlig er, og hvilke ressourcer, du har til rådighed.

- Har du et grundlæggende ønske om et liv med mere balance, ro, energi og glæde? 

- Føler du dig trist eller modløs og synes livet til tider meningsløst?

- Er der konkrete situationer som udfordrer dig og længes du efter dybere og mere nærende relationer?

- Er du interesseret i personlig udvikling og kunne du tænke dig at blive klogere på dig selv og på hvem du er?

  • Jeg tilbyder terapi i lokale i klinikfællesskabet Therapy4life på Gasværksvej 10 B. st.tv. i tidsrummet kl. 9-15:30. Seneste tid starter kl. 14.

    Priser:

  • Ca. 1½ time - 800 kr. (jeg tilbyder rabat for arbejdsløse, studerende, pensionister og lign. Kontakt mig hvis du vil høre nærmere herom).

  • Weekendsessioner tilbydes efter aftale - der tilkommer et weekendtillæg på 150 kr.

Som psykoterapeut modtager jeg supervision og er både i supervisionen og alle andre steder underlagt tavshedspligt. I supervisionen superviseres jeg på mit arbejde. Når klientcases inddrages, vil dette altid foregå i anonymiseret form. Jeg går desuden selv i terapi for at støtte og nære min egen udvikling som menneske og terapeut.

Jeg kan kontaktes på tlf. 25391287. Hvis jeg ikke har mulighed for at svare, er du velkommen til at indtale en besked på telefonsvareren, så ringer jeg tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Jeg kan også kontaktes på kontakt@psykoterapi-marierasmussen.dk og jeg er også at finde på Facebook under https://www.facebook.com/psykoterapimarierasmussen/

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kærlig hilsen

Marie